Oferta

OSYRIS 3000

OPIS

TOTAL OSYRIS 3000 to środek ochrony antykorozyjnej na bazie oleju mineralnego. Czas ochrony 6 miesięcy wewnątrz i 2 miesiące na zewnątrz.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI OSYRIS 3000
Barwa ASTM D 1500 Brązowa
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 874
Lepkość kinematyczna w 20 °C ISO 3104 mm²/s 90
Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm²/s 32
Temperatura zapłonu ISO 2592 °C 206
Grubość filmu ochronnego D 59 1160 mikron 4
Zdolność kryjąca m2/kg 310
Temperatura płynięcia ASTM D 2500 °C – 18

 

ZASTOSOWANIE

OSYRIS 3000 jest olejem antykorozyjnym. Należy on do klasy RD według normy ISO 6743/8 (1987).
Długookresowa ochrona przed rdzewieniem obrabiarek i metalowych rur, wałów, prętów przechowywanych w zakrytych pomieszczeniach, z dala od zmiennych warunków atmosferycznych.
Ochrona różnych części mechanicznych, obudowanych przekładni, skrzyń przekładniowych itp.

OSYRIS 3000 można nanosić poprzez:

  • natryskiwanie,
  • zanurzanie,
  • pędzlowanie lub malowanie.

Jeśli nanosi się przez zanurzenie, można stosować nawet do gorących części