Oferta

AZOLLA DZF

OPIS

TOTAL AZOLLA DZF to oleje hydrauliczne o właściwościach przeciwzużyciowych, z dodatkami myjącymi klasy HLPD/HM/HLP.

AZOLLA DZF 10 22 32 46 68 100
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 852 866 875 880 884 888
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 9,8 22,5 32,7 46,4 67,1 100,2
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 2,6 4,4 5,5 6,9 8,6 11,3
Wskaźnik lepkości ISO 2909 101 103 102 106 100 98

 

ZASTOSOWANIE

Wszystkie układy hydrauliczne gdzie nie można uniknąć obecności znacznych ilości wody i zlanie jej jest niemożliwe.
Wszystkie układy hydrauliczne pracujące w warunkach dużych obciążeń: smarowanie pras do wytłaczania (aprobata Müller Weingarten).

  

SPECYFIKACJE

ISO 6743/4
DIN 51524 P 2 HLP ( za wyjątkiem deemulgowalności)
AFNOR NF E 48-603 HM (za wyjątkiem deemulgowalności)
MAN N 698 HLPD
Müller Weingarten

 

OPAKOWANIE

20 L, 208 L