Oferta

ORITES AT 272

OPIS

TOTAL ORITES AT 272 to syntetyczny olej smarny o naturalnych właściwościach przeciwzużyciowych, na bazie poliglikolu – do sprężarek kopolimeru etylenu i octanu winylu.

Uwaga. Olej ten został wycofany z oferty TOTALA, w celu dobrania zamiennika prosimy o kontakt.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ORITES AT 272
Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m3 1090
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 270
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 45
Wskaźnik lepkości ISO 2909 220
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 245
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 9

 

ZASTOSOWANIE

Smarowanie hiper sprężarek do kopolimeru etylenu i octanu winylu, w układzie jednokrotnego przepływu.
ORTIES AT 272 został przebadany przez BURCKHARDT Compression i uzyskał jego aprobatę do sprężarek do bardzo wysokich ciśnień (>3000 barów).

 

SPECYFIKACJE

ISO 6743-3B, klasa DGC (Gazy o dużej rozpuszczalności w oleju mineralnym, zmniejszające ich lepkość).
Aprobata BURCKHARDT Compression, do sprężarek pracujących przy bardzo wysokich ciśnieniach.