Oferta

VACUUM PUMP OIL 100

Mobil Vacuum Pump Oil 100 to nowoczesny środek smarny, opracowany na bazie wysokiej jakości oleju białego o niskiej lotności, przeznaczony do smarowania pomp próżniowych.

Mobil Vacuum Pump Oil 100 charakteryzuje się chemiczną stabilnością, która zapobiega utlenianiu, a tym samym tworzeniu się osadów. Jest to podstawowa zaleta w przypadku, gdy wymagana jest ciągła praca urządzenia. Pozwala to na zachowanie pierwotnych właściwości produktu, takich jak lepkość i odporność na emulgowanie, jak również wydłuża okres użytkowania oleju.

Metoda testowania Test Jednostki Mobil Vacuum Pump Oil 100
Gęstość DIN 12185 kg/l 874
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C DIN 3104   100
Temperatura zapłonu (PM) DIN 2719 [°C] 270
Temp. płynięcia   [°C] -9

 

ZASTOSOWANIE
Olej Mobil Vacuum Pump Oil 100 zalecany jest do smarowania pomp próżniowych. Można go również stosować w przypadku absolutnych ciśnień poniżej 50 mikronów rtęci oraz w najwyższych próżniach osiąganych w przemysłowych pompach próżniowych.

Produkt ten można również stosować do smarowania łożysk pomp i dławicach uszczelniających.

 

WIELKOŚĆ OPAKOWAŃ
208 L,