Oferta

KLÜBEROIL® 4 UH 1-32 N … 1500 N-ÖLE

Kategoria: KLUBER

OPIS
Klüberoil 4 UH 1-32 … 1500 N-Öle są olejami smarowymi dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Odpowiadają one niemieckiej ustawie o środkach spożywczych i przedmiotach pierwszej potrzeby (LMBG, §5, ust. 1, zdanie 1) i spełniają wymogi „guidelines of sec. 21 CFR 178.3570 of FDA regulations” oraz są zgodne z wymogami dla dopuszczenia NSF H1.
Klüberoil 4 UH 1-15 … 1500 N-Öle spełniają wymogi CLP; Na stanowisku badania naprężenia kół zębatych FZG przy badaniu według DIN 51 354, cz. 2, A/8,3/90 uzyskują one stopień siły niszczącej > 12 i specyficzną zmianę ciężaru < 0,2 mg/kWh. Te oleje, stworzone specjalnie do zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, wykazują dobrą ochronę przed zużyciem, odporność na wysokie naciski jak też dobre zachowanie się w niskiej temperaturze. Oleje tego szeregu zapewniają ponadto dobrą ochronę przed korozją, wykazują dobrą odporność na starzenie i utlenianie się, są odporne na ścinanie i nie pienią się.

 

ZASTOSOWANIE
Klüberoil 4 UH 1-Öle są stosowane do smarowania miejsc tarcia w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Klüberoil 4 UH 1-Öle można stosować do smarowania przekładni czołowych, stożkowych i ślimakowych, łożysk, śrub i przegubów jak też do smarowania łańcuchów nośnych, napędowych i transportowych, również w zakresie niższych temperatur.

 

OPAKOWANIE
400 ml puszka spray (ISO VG 1500)
5 l kanister
20 l kanister
200 l beczka z pokrywą