Oferta

SERIOLA ETA 32

OPIS

TOTAL SERIOLA ETA 32 to mineralny olej grzewczy/nośnik ciepła stosowany w domowych i przemysłowych układach grzewczych. Temperatura pracy wynosi do 340 °C.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI SERIOLA ETA 32
Gęstość w 20 °C ISO 3675 kg/m3 862
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 32
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 5,0
Temperatura zapłonu (Cleveland) ISO 2592 °C 220
Temperatura palenia się (Cleveland ) ISO 2592 °C 240
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 15
Liczba kwasowa ISO 6618 mg KOH/g 0,01
Pozostałość po koksowaniu, Ramsbottom ISO 4262 % 0,1
Graniczna temperatura oleju w masie* °C 290
Graniczna temperatura oleju w warstwie* °C 330

 

ZASTOSOWANIA

Zastosowanie w ogrzewaniu domowym i przemysłowym,
Wytwarzanie pary i gorącej wody,
Klimatyzacja,
Kontrola temperatury w przechowalniach,
Systemy grzewcze z wymiennikami ciepła,
Wszystkie inne systemy (rurociągi, pompy, itp.),
Ogrzewanie łaźni grzewczych, autoklawów, reaktorów, pieców, form odlewniczych, tuneli suszarniczych, wtryskarek, itp.,
Procesy produkcyjne (cementownie, papiernie, przemysł drzewny, itp.).

 

SPECYFIKACJE

ISO 6743/12 klasa L rodzina QB
DIN 51502 klasa L
Dopuszczony przez Francuski Urząd ds. Zdrowia do termicznej obróbki wody pitnej

 

OPAKOWANIE

20 L, 208 L