Oferta

USŁUGA WYMIANY OLEJÓW I EMULSJI OBRÓBKOWYCH

OFERTA USŁUGI

samochódKażda usługa jest wyceniana indywidualnie .

Przed wykonywaną usługą zleceniodawca może zlecić zleceniobiorcy:

1/ pobranie próbek oleju z maszyn ( próbka 1-litr oleju ) i wykonanie badań laboratoryjnych czystości oleju oraz analizy chemicznej oleju.

Usługa może być wykonana urządzeniem filtrującym Kleenoil MS2, lub wirówką w zależności od zakresu usługi i ilości filtrowanego oleju.

Po wykonaniu usługi zleceniodawca otrzyma :

1/ protokół zdawczo-odbiorczy

2/wykonanie badań laboratoryjnych czystości oleju oraz analizy chemicznej oleju

 

UKŁADY HYDRAULICZNE I TURBINOWE

Podczas wymiany a właściwie dolewania oleju do układu hydraulicznego (turbinowego)aż 1/3 starego oleju pozostaje nadal w obiegu. Pozostaje też z nimi większość zanieczyszczeń, które zmieszane są w oleju. Dlatego tylko część oleju jest wymieniana na nowy. Oznacza to, że wykonując zwykłą wymianę oleju wszystkie osady i zanieczyszczenia tworzą zawiesinę i umieszczane są z powrotem w układzie. Dalejrozprowadzane są do wszystkich części systemu i świeżo dolany nowy olej jest ponownie brudny! Dlatego zaleca się filtrowanie oleju, aż do uzyskania odpowiedniej klasy czystości w całej objętości oleju będącego w układzie.

 

UKŁADY OLEJOWE GRZEWCZE

Oleje grzewcze (nośniki ciepła) stosowane do napełnienia układów
przenoszenia ciepła. Produkowane w w oparciu o wysokojakościowe parafinowe oleje bazowe, posiadają doskonałą stabilność termiczno- oksydacyjną oraz wyjątkową odporność na rozkład, jednakże również one stopniowo ulegają degradacji i z czasem zawierają coraz więcej cząstek stałych które powinno się usunąć z układu. Podobnie jak w układach hydraulicznych wycena jest indywidualna.

 

ODKAŻANIE I WYMIANA EMULSJI OLEJOWYCH

Emulsje wodno olejowe używane w podczas obróbki skrawaniem często ulegają skażeniu. Nadmierny rozwój grzybów i bakterii beztlenowych powoduje degradację chłodziwa w całej objętości .W zbiorniku i orurowaniu, w miejscach o najmniejszym przepływie powstają ogniska bakterii , których nie usunie tylko wymiana chłodziwa , dlatego przed wymianą cieczy smarująco-chłodzącej, układy należy odkazić, w przeciwnym przypadku chłodziwo szybko ulegnie degradacji . Wykonujemy usługę odkażania i wymiany chłodziw . Zapraszamy.

 

PRZEPOMPOWYWANIE OLEJÓW, NAPEŁNIANIE UKŁADÓW

Aktualnie często wymogiem gwarancyjnym jest wykonanie pierwszego zalania układów olejowych maszyny przez filtr .

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi.

 

UKŁADY OLEJOWE MASZYN JEZDNYCH

Maszyny jezdne narażone są na zmienne warunki atmosferyczne co powoduje często gromadzenie się wody w układach olejowych. Podczas wymiany oleju na nowy w układzie pozostaje nawet do 30% starego, zawodnionego i zabrudzonego oleju . Filtracja bocznikowa na uruchomionej maszynie eliminuje ten problem .

Zapraszamy do skorzystania z usługi filtracji oleju .