Oferta

TIFORA TJ

Kategoria: SMARY

OPIS

TOTAL TIFORA TJ to smar na bazie kompleksowego mydła glinowego przeznaczony do gwintowania i skręcania gwintów w przemyśle naftowym.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI TIFORA TJ
Mydło/zagęszczacz Kompleksowe
mydło glinowe
Klasa NLGI ASTM D 217/DIN 51 818 1
Barwa Wzrokowo Szara
Tekstura Wzrokowo Kleista
Gęstość w 20 °C kg/m3 1520
Penetracja w 25 °C ASTM D 217/DIN51 818 0,1 mm 310-340
Obecność metalu: rodzaj Cynk
– zawartość % (m/m) 50 +/-2,5
Temperatura kroplenia IP 396/DIN ISO 2176 °C >200
Współczynnik tarcia (dociskanie):-temp. otoczenia LNE 0,06
-w 150 °C 0,06

 

ZASTOSOWANIA

TIFORA TJ jest specjalnie zestawiony do smarowania gwintów złączy narzędzi.
TIFORA TJ jest głównie stosowany do gwintowania sprzętu wiertniczego do ropy naftowej.
Bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia smaru kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie automatycznego systemu pompowania lub nanoszenie pędzlem

 

SPECYFIKACJE

ISO 6743-9: L-XBGHB1
Zgodny z: API BUL 7A1

 

OPAKOWANIE

15 kg, 75 kg