Oferta

OKS 1000

Kategoria: OLEJE

ZASTOSOWANIE

  • Środki ślizgowe i antyadhezyjne do tworzyw sztucznych i elastomerów
  • Również jako olej tłumiący
  • Neutralne zachowanie wobec tworzyw sztucznych, elastomerów lub lakierów
  • Duży zakres temperatur roboczych
  • Bardzo dobre zwilżanie powierzchni
  • Nie zawiera żywic i kwasów
  • Dostępny w klasach lepkości od 50 do 5000 cSt

 

DANE TECHNICZNE

Temperatura robocza: -55°C ➝ +200°C
Gęstość (20°C): 0,96 – 0,97 g/ml
Lepkość (25°C): 50 – 5.000 mm²/s
Test VKA (siła spawania): nie dotyczy

 

SPECYFIKACJE

OKS 1010/2: NSF H1 nr rej. 135921
OKS 1035//1: NSF H1 nr rej. 154506

 

OPAKOWANIE

Puszka 1 l
Kanister 5 l
Kanister 25 l
Beczka 200 l