Oferta

AZOLLA NET HC

OPIS

AZOLLA NET HC to syntetyczny detergent do mycia układów olejowych hydraulicznych i smarowych.

WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI AZOLLA NET HC
Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m3 912
Lepkość w 40°C ISO 3104 mm2/s 23,6
Lepkość w 100°C ISO 3104 mm2/s 4,8
Temperatura zapłonu ISO 2592 °C 204
Punkt anilinowy ISO 2977 °C 58

 

ZASTOSOWANIE

AZOLLA NET HC jest stosowana do mycia w roztworze z płynem hydraulicznym.
AZOLLA NET HC jest stosowana do układów hydraulicznych i smarowych oraz jeśli zachodzi potrzeba również do układów olejów obróbkowych w stężeniu 5 % (lub większym, zależnie od stanu zabrudzenia układu) w mieszaninie z olejem z układu, przy najwyższej możliwej temperaturze stosowania (50 do 60°C), przez 48 h przed wymianą. Przed napełnieniem układu nowym olejem, układ należy opróżnić i wymienić wkłady filtracyjne.
AZOLLA NET HC może być również używana do zapobiegania gromadzeniu się zanieczyszczeń w układach hydraulicznych i smarowych, szczególnie podatnych na akumulację zanieczyszczeń. Przy stałej zawartości w oleju, w stężeniu 1 %, układ zachowuje doskonałą czystość.

  

OPAKOWANIE

20 L