Oferta

BLASIA

OPIS
AGIP BLASIA – są to wysokiej jakości oleje mineralne przeznaczone do smarowania wszystkich typów przekładni przemysłowych, spełniające szeroki zakres wymagań właściwości EP. Oleje te opracowane są w oparciu o wysokiej jakości oleje bazowe, uszlachetnione dodatkami takimi jak np. związki siarki, które zapewniają dobre właściwości przeciw-zużyciowe przy wysokich obrotach i niskich obciążeniach (CRC-L-42), oraz związki fosforowe, zapewniające doskonałe właściwości przeciw-zużyciowe przy wysokich obciążeniach i małych szybkościach (CRC-L-37). Zalecane są do rozbryzgowego lub obiegowego smarowania wszystkich typów przekładni zamkniętych, szczególnie tam, gdzie warunki pracy powodują duŜe obciążenia, wysokie obroty i odpowiednio wysokie prędkości poślizgu. Oleje te mogą być również stosowane do smarowania wysokoobciążonych sprzęgieł, przekładni śrubowych oraz nisko-obrotowych łożysk ślizgowych. Oleje BLASIA występują w lepkościach w/g ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460

 

SPECYFIKACJE
SPECYFIKACJE
Oleje AGIP BLASIA spełniają wymagania następujących specyfikacji:
– ISO 12925-1L-CKD
– AGMA 9005-D94 (AGMA 2EP, 3EP, 4EP, 5EP, 6EP, 7EP, 8EP)
– ASLE EP; DIN 51517 teil 3 CLP
– U.S. STEEL 224
– DAVID BROWN S1.53.101(5E)
– ISO 12925-1
Oleje AGIP BLASIA są zaaprobowane przez CINCINNATI MILACRON (P-63 ISO 68, P-77 ISO 150, P-74 ISO 220, P-35 ISO 460).
Oleje AGIP BLASIA są zaaprobowane zgodnie ze specyfikacją Danieli Standard 0.000.001 (AGIP BLASIA 150, 220, 320, 460, 680)

 

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ
18 kg, 180 kg