Oferta

KLÜBERCUT® CO 6-102

Kategoria: KLUBER

Klübercut CO 6-102 jest syntetycznym olejem do obróbki metali. Może być określony jako przyjazny dla środowiska środek do obróbki skrawaniem i do tłoczenia. Ten wysokowartościowy olej do obróbki metali nie może być mieszany z wodą i jest stosowany bez rozcieńczania. Nie zawiera on problematycznych substancji czynnych takich jak

 • aminy

 • bor

 • chlor

 • fosfor

 • siarka
 • metale ciężkie
 • silikon.

Dlatego zachowuje się nienagannie i prawie neutralnie w stosunku do materiałów metalowych.

Klübercut CO 6-102 podlega pod klasę 0 zagrożenia wody. Oznacza to, że olej ten ogólnie nie zagraża wodzie. Równocześnie produkt ten ulega szybkiemu rozkładowi biologicznemu. Według CEC-L-33-T-82 tylko takie produkty są uważane za szybko rozkładalne biologicznie, których stopień rozkładu po 21 dniach wynosi ponad 70%. Abstrahując od nadzwyczaj małej ilości oleju resztkowego na wiórach, już w ramach obrotu złomem następuje biologiczny rozkład na produkt nieszkodliwy dla środowiska.

 

ZASTOSOWANIE

Środkiem ciężkości zastosowania jest obróbka wiórowa o małym do średniego stopniu trudności. I tak przy

 • wierceniu
 • frezowaniu
 • piłowaniu

Klübercut nadaje się do szeregu materiałów metalowych. Preferowane jest zastosowanie do

 • aluminium i jego stopów
 • metali kolorowych

ale również do

 • stali i
 • materiałów wielowarstwowych.
 • Ponieważ Klübercut CO 6-102 jest stosowany w stanie nierozcieńczonym, dla punktu tarcia, a więc dla narzędzia / obrabianego przedmiotu, są potrzebne tylko mikroilości. Zalecamy mikrodozowanie w ilości od 0,01 do 0,1 ml/min. Na tym mikrodozowaniu polega postęp techniczny w kierunku ochrony środowiska.Zalety to
  • minimalna zawartość oleju resztkowego na wiórach; wióry mogą być kierowane bezpośrednio do złomu i do przeróbki,
  • nie ma usuwania chłodziwa;
   odpada separowanie i usuwanie zużytej emulsji
  • wyraźna poprawa klimatu na stanowisku pracy;
   prawie suche maszyny i obrabiane przedmioty, zredukowanie ilości mgły wzgl. pary olejowej dobra żywotność narzędzi i jakość powierzchni;
   nierozcieńczony olej do obróbki metali zmniejsza tarcie i powstawanie ciepła

 

 

OPAKOWANIA
hobok 20-l