Oferta

FINATUROL HT

OPIS

TOTAL FINATUROL HT to olej roślinny stosowany w przemyśle spożywczym do smarowania form. Posiada dopuszczenia FDA/NSF H3.

 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI FINATUROL HT
Gęstość w 20 °C EN ISO 12185 kg/m3 930
Wygląd/barwa Wzrokowo Klarowna żółta ciecz
Lepkość dynamiczna w 20°C (szybkość ścinania 10 s-1) DIN 53019-1 mPa·s 320

 

ZASTOSOWANIA

  • FINATUROL HT jest olejem roślinnym do smarowania form. Jest stosowany do wyjątkowo trudnych operacji wyjmowania z form (specyficzne kształty form) po opuszczeniu przez nie pieca.
  • FINATUROL HT gwarantuje perfekcyjne wyjęcie z formy wszystkich wyrobów piekarniczych i ciastkarskich, nie zmienia smaku ani zapachu gotowego produktu, nawet produktu długo przechowywanego.
  • film smarowy jest utrzymywany podczas całego procesu pieczenia, co zapewnia łatwe wyjmowanie z formy oraz zapobiega przyklejaniu się produktu

 

SPECYFIKACJE

  • FINATUROL HT jest produktem w 100% roślinnym, nie zawiera GMO oraz produktów zwierzęcych. Składa się z olejów roślinnych, wosków roślinnych i dodatków dopuszczonych do żywności, które znajdują się na liście środków dopuszczonych wg dyrektywy 95/2/WE.
  • FINATUROL HT spełnia międzynarodowe przepisy prawne dla środków pomocniczych dla żywności. Jego stosowanie jest zgodne z przepisami prawnymi każdego kraju.
  • Spełnia wymagania FDA, 21 CFR 172-182-184, może być stosowany w bezpośrednim kontakcie z żywnością.
  • FINATUROL HT ma aprobatę NSF-3H (dla środków do uwalniania z form).
  • FINATUROL HT spełnia europejskie przepisy 1829&1830/2003/WE dotyczące etykietowania produktów nie zawierających GMO (GMO free). FINATUROL HT nie zawiera alergenów spożywczych zgodnie z dyrektywami 2000/13/EC &2003/89/EC

 

OPAKOWANIE

25 L, 208 L, 1000 L