Oferta

CARTER ALS 220

OPIS

TOTAL CARTER ALS 220 to olej mało plamiący do smarowania zamkniętych przekładni zębatych.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI CARTER ALS 220
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 860
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 220
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 18
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 36
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2719 °C 140
FZG DIN 51354-2 stopień >12

  

ZASTOSOWANIE

CARTER ALS został specjalnie opracowany do smarowania zamkniętych przekładni zębatych:

  • zębatek pierścieniowych i kół zębatych czołowych
  • łożysk i sprzęgieł
  • przekładni ślimakowych.

CARTER ALS jest przeznaczony do stosowania w systemach smarowania w walcowniach aluminium gdzie zanieczyszczenie cieczy walcowniczej konwencjonalnym środkiem smarnym mogłoby spowodować problemy wystąpienia plam na gotowych foliach po procesie wyżarzania.

 

  

OPAKOWANIE

208 L