Oferta

MOBIL SHC CIBUS 32 HT

Kategoria: OLEJE GRZEWCZE

Mobil SHC Cibus 32 HT jest w pełni syntetycznym, wysoko wydajnym olejem do systemów wymiany ciepła przeznaczonym do użytku w zamkniętych instalacjach ogrzewania pośredniego, gdzie wymagane jest stosowanie zarejestrowanych przez NSF olejów klasy H1. Skład oleju został dobrany w taki sposób, aby zapewnić ochronę przed degradacją termiczną i oksydacją chemiczną, co może przyczynić się do wydłużenia okresu eksploatacyjnego oraz zmniejszonej podatności na tworzenie się osadów i szlamu.

Metoda testowania Test Jednostki Mobil SHC Cibus 32 HT
Gęstość w temp. 15°C ASTM D4052 Kg/m3 829
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C ASTM D 445 mm2/s 30,4
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C ASTM D 445 mm2/s 5,91
Wskaźnik lepkości     135

 

ZASTOSOWANIE
Olej Mobil SHC Cibus 32 HT jest zalecany do stosowania w zamkniętych systemach grzewczych i chłodniczych w przemyśle spożywczym, gdzie wymagane jest użycie zarejestrowanych przez NSF olejów klasy H1. Zastosowania te obejmują sprzęt używany w przetwórstwie, mięsa, ryb i napojów, żywności gotowej i puszkowanej oraz żywności pochodzenia zwierzęcego. Ponadto, nie zaleca się stosowanie oleju w systemach otwartych, gdzie gorący olej wystawiony jest bezpośrednio na działanie powietrza. Jeśli olej Mobil SHC Cibus 32 HT rozbryzguje lub wydostaje się z miejsc wycieku, może dojść do jego spontanicznego zapalenia.

 

SPECYFIKACJE

Mobil SHC Cibus 32 HT spełnia lub przewyższa następujące wymagania: Mobil SHC Cibus 32 HT
FDA 21 CFR 178.3570 X
Kanadyjska Agencja Inspekcji Żywności, X
DIN 51522 (1998 – 11) X

 

Seria Mobil SHC Cibus 32 jest zarejestrowany zgodnie z wymogami: Mobil SHC Cibus 32 HT
NSF H1 X
NSF HT1 X
Numer rejestracji NSF 141504

 

Mobil SHC Cibus 32 HT posiada następujące dopuszczenia producentów:  
Koszerny (Parve) X
Halal X

 

WIELKOŚĆ OPAKOWAŃ
208 L,