Oferta

MOBILSOL PM

Kategoria: INNE ŚRODKI

OPIS
Mobilsol PM jest syntetycznym płynem o wysokich właściwościach myjących i rozpuszczających (detergencyjno-dyspersyjnych), który po dodaniu do oleju w układach hydraulicznych, maszynach papierniczych oraz w innych systemach obiegowych ułatwia wydzielenie i utrzymanie w zawiesinie lepkich produktów utleniania oleju i zanieczyszczeń nierozpuszczalnych. W ten sposób przyczynia się on do sprawnego oczyszczenia układów z osadów nagromadzonych przez dłuższy okres czasu w zbiornikach i rurach, co prowadzi do odzyskania pierwotnej sprawności działania systemu i zwiększonego zabezpieczenia sprzętu.

 

ZASTOSOWANIE
Płyn Mobilsol PM powinien być używany według następujących instrukcji bądź też zgodnie ze wskazaniami obsługi technicznej firmy Mobil:

Wprowadzić MOBILSOL PM do zanieczyszczonego systemu w ilości od 1% (do maks. 4%) w zależności od stopnia jego zabrudzenia.
Pozostawić roztwór MOBILSOL PM w zużytym oleju przez 3 do 10 dni pracy układu, jednocześnie regularnie sprawdzając stan filtrów. Może być konieczne zastosowanie dodatkowych filtrów, jeśli wydzielenie dużej ilości osadów mogłoby wpłynąć na właściwe działanie systemu. Wskazane może być monitorowanie stanu oleju w celu obserwacji poziomu osadów gromadzących się w oleju.
Opróżnić jeszcze ciepły system, a następnie przepłukać małą ilością (ok. 10% lub mniej objętości systemu) świeżego oleju który ma być dodany.Wymienić wszystkie filtry i wypełnić system świeżym właściwym olejem.
W przypadkach gdy producent pomp lub łożysk określa dopuszczalny poziom lepkości dla danej operacji, zmianę w lepkości spowodowaną dodatkiem Mobilsol PM należy obliczyć według tabeli domieszek. W niektórych przypadkach może być konieczne zmieszanie produktu Mobilsol PM z olejem o niższej lepkości przed wprowadzeniem go do stosowanego oleju.

 

OPAKOWANIA FABRYCZNE
Opakowanie 20 litrów.