Oferta

ORITES TW 220

OPIS

TOTAL ORITES TW 220 to biały olej stosowany do smarowania hiper sprężarek etylenu oraz do smarowania sprężarek tłokowych stosowanych przy syntezie NH3.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ORITES TW 220
Barwa ASTM D 1500 0,5
Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m3 875
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 220
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 19,2
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 250
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -24

 

ZASTOSOWANIE

ORITES TW 220 jest specjalnie zestawiony do smarowania sprężarek tłokowych stosowanych przy syntezie NH3.
ORITES TW 220 nie zawiera siarki, co jest istotne ze względu na ochronę katalizatora w postaci tlenku żelaza, stosowanego najczęściej przy syntezie NH3.
ORITES TW 220 jest olejem klasy do przemysłu spożywczego, jest specjalnie dostosowany do smarowania hiper sprężarek do etylenu.
ORITES TW 220 jest kompatybilny z procesem produkcji polietylenu.
ORITES TW 220 został przebadany i zyskał aprobatę Burckhardt Compression przy dużych ciśnieniach.

 

SPECYFIKACJE

ORITES TW 220 ma numer rejestracyjny 137 645, dla klasy NSF-H1, dla produktów przeznaczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością.
ORITES TW 220 jest zagęszczonym farmaceutycznie białym olejem, produkowanym ze składników wymienionych przez Dyrektywę 2002/72/EC dotyczącą materiałów z tworzyw sztucznych i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
ORITES TW 220 został przebadany i zyskał aprobatę Burckhardt Compression
do zastosowań wymagających bardzo dobrej pompowalności

 

OPAKOWANIE

208 L