Oferta

OSYRIS DWX 3000

OPIS

TOTAL OSYRIS DWX 3000 to rozpuszczalnikowy środek antykorozyjny posiadający bardzo dobre właściwości wypierania wody, stosowny do czasowej ochrony obrabianych elementów.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI OSYRIS DWX 3000
Wygląd zewnętrzny Wzrokowo Klarowny
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/dm3 0,790
Lepkość kinematyczna w 20 °C ISO 3104 mm2/s 1,7
Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm2/s 1,3
Temperatura zapłonu ISO 2719 °C > 40
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C < -25
Grubość filmu D 59 1160 mikron 1
Zdolność powlekania m2/kg 250
Czas odparowania rozpuszczalnika w 20 °C minuty Około 30
Aparat do badania korozji (KESTERNICH) DIN 50017 (KFW) cykle 27
Korozja w mgle solnej, metoda Opla, 5% NaCI h 30
Zdolność do wypierania wody IP 178 (B) ocena spełnia

 

ZASTOSOWANIE

Ciecz antykorozyjna z bardzo dobrymi właściwościami wypierania wody.
OSYRIS DWX 3000 jest cieczą wypierającą wodę wskutek czego następuje efektywne usunięcie śladów wody z powierzchni metalowych. Powleczenie powierzchni cienkim filmem daje średniookresową ochronę.
Umożliwia ochronę przez sześć miesięcy podczas przechowywania wewnątrz i dwa miesiące podczas przechowywania na zewnątrz pod osłoną.
OSYRIS DWX 3000 można nanosić:

  • pędzlem,
  • przez natryskiwanie,
  • przez zanurzenie.

– Film można usunąć stosując:

  • rozcieńczone detergenty alkaliczne,
  • rozpuszczalniki (ciekłe lub w fazie parowej)
  • działanie mechaniczne

 

SPECYFIKACJE

OSYRIS DWX 3000 spełnia wymagania dla klasy REE według ISO 6743/8 (1987)

 

OPAKOWANIE

19 L, 200 L