Oferta

DIEL MS 7000

Kategoria: OLEJE OBRÓBCZE

OPIS

TOTAL DIEL MS 7000 to płyn do obróbki elektroiskrowej do obróbki wykończeniowej.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI DIEL MS 7000
Wygląd zewnętrzny Wzrokowo Przezroczysta
ciecz
Barwa ASTM D 156 0,5
Gęstość ISO 3675 kg/m³ 812
Lepkość w 20 °C ISO 3104 mm²/s 3,4
Temperatura zapłonu wg Pensky-Martens ISO 2719 °C 102
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 50
Całkowita zawartość aromatów TOTAL I L 14 (DMSO – UV) %(m/m) 0,01
Zakres temperatur destylacji ISO 3405 °C 230/270

 

ZASTOSOWANIE

Ciecz wielofunkcyjna, odpowiednia do wykończenia pośredniego lub ostatecznego gdy kształty wyrobu są skomplikowane oraz gdy są wymagane bardzo dokładne tolerancje wymiarowe.

    

SPECYFIKACJE

CHARMILLES TECHNOLOGIES (Szwajcaria)
ONA (Hiszpania i Francja)
INGERSOLL (Francja)
INGERSOLL HANSEN (Francja)
AGIE (Szwajcaria i Francja)

 

OPAKOWANIE

20 L, 208 L