Oferta

DACNIS VS

OPIS

DACNIS VS to oleje mineralne do rotacyjnych sprężarek powietrza śrubowych i rotacyjnych łopatkowych.

DACNIS VS 32 46 68 150
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 863 877 881 885
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 31 46,5 70 160
Wskaźnik lepkości ISO 2909 112 105 100 100
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -36 -30 -27 -24
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty) ISO 2592 °C 220 240 240 272
Pozostałość po koksowaniu Condradsona NF T 50 116 % 0,1 0,1 0,1 0,15
Piana, sekwencja 1 (tendencja / trwałość) ISO 6247 ml/ml 0/0 0/0 0/0 0/0

  

ZASTOSOWANIE

Wysokiej jakości oleje mineralne z dodatkami, specjalnie przeznaczone do smarowania rotacyjnych sprężarek powietrza (śrubowych, rotacyjnych łopatkowych):
Do śrubowych sprężarek powietrza DACNIS VS 46
przy temperaturze otoczenia < 5 °C DACNIS VS 32
przy temperaturze otoczenia > 25 °C DACNIS VS 68
Do sprężarek rotacyjnych łopatkowych powietrza DACNIS VS 150
Do stosowania w warunkach gdy temperatura na wylocie nie przekracza 100°C, jeśli jest inaczej zalecane jest stosowanie olejów syntetycznych.

 

SPECYFIKACJE

ISO DP 6521, DIN 51506 VDL certyfikaty stosowania DACNIS VS w śrubowych sprężarkach powietrza.
NF-ISO 6743 klasa DAJ do wymagających zastosowań.
ATLAS COPCO, COMPAIR

  

OPAKOWANIE

20 L, 208 L