Oferta

BIOHYDRAN SE

OPIS

BIOHYDRAN SE to olej hydrauliczny biodegradowalny o wysokiej termostabilności.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI     BIOHYDRAN
SE 32
BIOHYDRAN
SE 46
BIOHYDRAN
SE 68
Wygląd Wzrokowo Klarowny i jasny Klarowny i jasny Klarowny i jasny
Gęstość w 15°C ISO 3675 kg/m3 938 933 925
Lepkość w 40°C ISO 3104 mm2/s 32 46 68
Lepkość w 100°C ISO 3104 mm2/s 5,9 7,7 10,3
Wskaźnik lepkości ISO 2909 150 146 142
Temperatura zapłonu Cleveland ISO 2592 °C 255 280 280
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -42 -42 -30
Biodrgradowalność OECD 310 Zawiera ponad 98 % substancji podlegających ostatecznej biodegradacj

  

ZASTOSOWANIE

Bazą BIOHYDRAN SE są nasycone estry syntetyczne. Ciecz jest przeznaczona do wymagających układów hydraulicznych, które potrzebują cieczy hydraulicznych o wysokiej termostabilności i dobrych właściwościach smarnych.
 Doskonała biodegradowalność i niska ekotoksyczność czynią BIOHYDRAN SE szczególnie odpowiedni tam, gdzie środowisko podlega ochronie , a przypadkowe rozlanie może stwarzać problem, przykładowo: roboty publiczne, gospodarka leśna i wodna, prace portowe, nawigacja wodna, prace rzeczne, miejsca poboru wody, sporty zimowe, itp  

 

SPECYFIKACJE

ISO 15380: HEES
Nr certyfikatu AFNOR: FR/27/02
Zredukowane zagrożenie dla wody i gleby w trakcie stosowania. Redukcja emisji CO2

 

OPAKOWANIE

20 L, 208 L