Oferta

HYDRANSAFE FR-NSG 38

OPIS

HYDRANSAFE FR-NSG 38 jest wysokiej jakości trudnopalną cieczą na bazie wybranych estrów fosforanowych, przeznaczoną do układów hydraulicznych, które wymagają stosowania cieczy trudnopalnych.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI HYDRANSAFE FR- NSG 38
Wygląd zewnętrzny wzrokowo Przezroczysta żółta ciecz
Gęstość w 20 °C ISO 3675 kg/m3 1130
Lepkość w 40 °C ISO 3014 mm²/s 43,4
Lepkość w 100 °C ISO 3014 mm²/s 5,0
Liczba kwasowa ISO 6619 mgKOH/g 0,06
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 20
Zawartość wody ISO 760 % <0,06
Zawartość chloru Mikrokulometrycznie ppm 25
Oporność objętościowa w 20°C IEC 247 Momm 100
Odporność na pienienie
Sekwencja 1
Sekwencja 2
Sekwencja 3
ISO 6247 ml/ml 30/0
10/0
10/0
Wskaźnik uwalniania powietrza w 50 °C ISO 9120 min 1
Deemulgowalność ISO 6614 min 1
Klasa czystości ISO 4406 klasa 15/12

 

ZASTOSOWANIE

HYDRANSAFE FR-NSG 38 jest wysokiej jakości trudnopalną cieczą na bazie wybranych estrów fosforanowych, przeznaczoną do układów hydraulicznych, które wymagają stosowania cieczy trudnopalnych.
HYDRANSAFE FR-NSG 38 jest szczególnie odpowiedni do stosowania w elektrohydraulicznych systemach sterowania turbin parowych, również tych wyposażonych w bardzo precyzyjne serwo zawory.
Zakres temperatur pracy: -10 do +120°C.

 

SPECYFIKACJE

ISO 6743/4 HFDR
ISO 6743/5 TCD
ISO 12922- HFDR
AFNOR E48-602/48-603-HFDR
GE-GEK 43357E
GEC ALSTHOM-SBV PR 1001C
ABB-HTGD 690 149 V0001K
SIEMENS KWU –TLV 9012 02
EDF Electricite de France HN 20-S-41
WESTINGHOUSE

 

OPAKOWANIE

230 L