Oferta

ORITES TN 32

OPIS

TOTAL ORITES TN 32 to olej na bazie mineralnego oleju turbinowego do smarowania i uszczelniania turbosprężarek przy syntezie amoniaku.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ORITES TN 32
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m>3 846
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm>2>/s 32
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm>2>/s 5,7
Wskaźnik lepkości ISO 2909 120
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 220
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 15
Współczynnik uwalniania powietrza ISO 9120 minuty 2
RPVOT ASTM D 2272 minuty 1500
Korozja na stali ASTM D 665
A&B
Spełnia
Korozja na miedzi ISO 2160 stopień 1 b
Kompatybilnośc z amoniakiem Test wew. Ok

 

ZASTOSOWANIE

ORITES TN 32 jest stosowany do smarowania łożysk i sprzęgieł w hydraulicznym układzie kontroli i uszczelniania rotacyjnych sprężarek

 

SPECYFIKACJE

ORITES TN 32 zapobiega powstawaniu nierozpuszczalnych osadów, osiągnięto to dobierając odpowiednie antyutleniacze.
ORITES TN 32 nie reaguje z amoniakiem co pozwala uniknąć powstawania osadów w szczególnie krytycznych miejscach instalcji.
Dobra kompatybilność z elastomerami i metalami poprawia szczelność i wydajność.
ORITES TN 32 prezentuje doskonałe właściwości „oleju turbinowego”, szczególnie w zakresie uwalniania powietrza i stabilności oksydacyjnej.
ORITES TN 32 jest z powodzeniem stosowany w kompresorach następujących producentów: DRESSER RAND, CREUSOT LOIRE i RATEAU.

 

OPAKOWANIE

208 L