Oferta

MOLYKOTE LUBOLID 7365

Kategoria: MOLYKOTE

ZASTOSOWANIE

MOLYKOTE LUBOLID 7365 stabilizator współczynnika tarcia w proszku do wykładzin hamulcowych i do wykładzin sprzęgieł w pojazdach samochodowych i szynowych , wyciszający pracę wykładzin. Zalecane jest dodanie 3-7% wagowo proszku i dokładne rozprowadzenie go do jednolitej konsystencji w formulacji wykładziny.

zakres roboczy: -50-500°C

skład: kombinacja nieorganicznych proszków

 

SPECYFIKACJE

przed użyciem proszku zalecamy zapoznanie się z informacjami zawartymi w karcie charakterystyki produktu.

  

OPAKOWANIE

worek 25-kg