Oferta

NEVASTANE FLUSH OIL

OPIS

TOTAL NEVASTANE FLUSH OIL to olej z dopuszczeniami do przemysłu spożywczego NSF H1 stosowany do mycia i wypłukiwania resztek olejowych w przemyśle spożywczym z układów: hydraulicznych, przekładni redukcyjnych, łańcuchów oraz innych ruchomych elementów.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI NEVASTANE FLUSH OIL
Wygląd Wzrokowo Jasna , klarowna ciecz
Barwa ISO 2049/ASTM D 1500 <0,5
Gęstość w 15°C ISO 12185 kg/m3 827
Lepkość kinematyczna w 40°C ISO 3104 mm²/s 9,5
Lepkość kinematyczna w 100°C ISO 3104 mm²/s 2,5
Temperatura zapłonu ISO 2592 °C 110
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -31

 

ZASTOSOWANIE

NEVASTANE FLUSH OIL jest cieczą o bardzo niskiej lepkości stosowaną do mycia i wypłukiwania resztek olejowych w przemyśle spożywczym z układów: hydraulicznych, przekładni redukcyjnych, łańcuchów oraz innych ruchomych elementów.
NEVASTANE FLUSH OIL jest idealnym środkiem do mycia układów przy przechodzeniu ze standardowego środka smarnego na środek klasy NSF H1, do incydentalnego kontaktu z żywnością.
NEVASTANE FLUSH OIL nie działa korodująco na metale i jest kompatybilny z produktami naftowymi i syntetycznymi (na bazie PAG/ester ale nie na bazie PAG/MPG)

 

SPECYFIKACJE

NEVASTANE FLUSH OIL jest zestawiony na bazie białego oleju mineralnego zgodnie z wymaganiami FDA, 21 CFR 178.3570.
NEVASTANE FLUSH OIL ma numer rejestracyjny NSF H1: 123139.
NEVASTANE FLUSH OIL ma certyfikat Kosher, ISO 21469.
NEVASTANE FLUSH OIL jest biostabilny, nie promuje namnażania się bakterii i grzybów

 

OPAKOWANIE

15,65 kg, 172,10 kg