Oferta

OSYRIS X 9100

OPIS

TOTAL OSYRIS X 9100 to rozpuszczalnikowy środek antykorozyjny nadający się do ochrony elementów transportowanych drogą morską. Ochrona do 3 lat.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI OSYRIS X 9100
Gęstość 15 °C ISO 3675 kg/dm3 890
Lepkość w 20 °C ISO 3104 mm²/s 100
Temperatura zapłonu ISO 2719 °C > 40
Grubość filmu D59 1160 mikron 60
Wydajność powlekania m²/kg 10
Czas odparowania rozpuszczalnika w 20 °C minuty około 30
Test korozji mgły solnej, 5 % NaCI h 550

 

ZASTOSOWANIE

Ciecz ochronna z rozpuszczalnikiem do bardzo długich okresów magazynowania w trudnych warunkach.
OSYRIS X 9100 jest zalecany do stosowania do wszelkiego rodzaju ochrony na zewnątrz, w warunkach takich jak:

  • przechowywanie na świeżym powietrzu,
  • transport morski.

OSYRIS X 9100 można stosować do wszystkich rodzajów części metalowych : blachy metalowe, części maszyn luzem itp.

Ochrona przez bardzo długi okres:

  • minimum 3 lata przy przechowywaniu wewnątrz.
  • minimum 1 rok przy przechowywaniu na zewnątrz pod zadaszeniem.

OSYRIX X 9100 tworzy bardzo cienki film, o barwie brązowej przypominającej lakier.

  • Bardzo dobre właściwości adhezyjne i bardzo dobra wytrzymałość filmu.
  • Nie podlega zmianom wskutek zmiennych warunków klimatycznych.

Można go stosować przez: zanurzenie, pędzlowanie.
Usuwanie: tylko przy użyciu rozpuszczalników

 

SPECYFIKACJE

OSYRIS X 9100 odpowiada klasie RF według normy ISO 6743/8 (1987)

 

OPAKOWANIE

17 L, 190 L