Oferta

ORITES DS 270

OPIS

TOTAL ORITES DS 270 to syntetyczny olej smarny o naturalnych właściwościach przeciwzużyciowych, na bazie poliglikolu., stosowany do smarowania sprężarek etylenu.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ORITES DS 270
Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m3 1090
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 265
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 45
Wskaźnik lepkości ISO 2909 220
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 245
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 9

 

ZASTOSOWANIE

Smarowanie hiper sprężarek do etylenu, w układzie jednokrotnego przepływu.
Spełnia wymagania stawiane przy produkcji polietylenu przeznaczonego do żywności.
ORITES DS 270 został przebadany i uzyskał aprobatę BURCKHARDT Compression do wysokich ciśnień (>3000 barów).

 

SPECYFIKACJE

ISO 6743-3B, klasa DGC (Gazy o dużej rozpuszczalności w oleju mineralnym, zmniejszające ich lepkość).
ORITES DS 270 jest wpisany do rejestru NSF-H1(nr 133732) jako środek do incydentalnego kontaktu żywnością.
ORITES DS 270 jest olejem na bazie poliglikolu, produkowanym ze składników wymienionych przez dyrektywę 2002/72/EC dotyczącą tworzyw sztucznych i artykułów przeznaczonych do kontaktu żywnością.
ORITES DS 270 ORITES DS 270 został przebadany i uzyskał aprobatę BURCKHARDT Compression do stosowania do sprężarek wysoko ciśnieniowych.

 

OPAKOWANIE

200 L