Oferta

GARGOYLE ARCTIC 155, 300, C HEAVY

OPIS
Produkty Mobil Gargoyle Oil 155, 300 oraz Mobil Gargoyle Arctic C Heavy są wysokiej jakości naftenowymi olejami mineralnymi, zaprojektowanymi z myślą o zastosowaniu w sprężarkach chłodniczych. Charakteryzują się niskimi temperaturami płynięcia i doskonałą płynnością w niskich temperaturach, wynikającą z faktu, że są one prawie całkowicie wolne od parafin.

Mobil Gargoyle Arctic Oil 155, 300 oraz Mobil Gargoyle Arctic C Heavy są kompatybilne z większością czynników chłodniczych za wyjątkiem dwutlenku siarki. Nie są one zalecane do stosowania w połączeniu z czynnikami chłodniczymi typu HFC (wodorofluorowęglowodorowymi).

 

ZASTOSOWANIE
Produkty Mobil Gargoyle Arctic Oil 155, 300 oraz Mobil Gargoyle Arctic C Heavy zalecane są do smarowania cylindrów i łożysk w większości konwencjonalnych sprężarek chłodniczych oraz urządzeń działających w temperaturach poniżej zera. Typowe zastosowania to między innymi:

Duże przemysłowe sprężarki tłokowe i rotacyjne
Zastosowania przemysłowe, takie jak zamrażanie żywności i zakłady przechowywania żywności
Chłodziarki okrętowe
Wykorzystywane przeważnie z amoniakowymi czynnikami chłodzącymi, ale także z wybranymi halogenowęglowodorami

 

OPAKOWANIA FABRYCZNE
Opakowanie 20 i 208 litrów.