image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2019 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

AMBLYGON TA 15/2

KLUBER AMBLYGON TA 15/2 jest smarem wysokotemperaturowym do długotrwałego smarowania na bazie oleju mineralnego i polimocznika. Ten smar jest stosowany do smarowania trwałego i długookresowego w całym obszarze budowy maszyn. Posiada szeroki zakres temperatur użycia i może być stosowany do 150°C. Smar wykazuje dobrą przyczepność, jest odporny na wodę zimną i gorącą jak też rozcieńczone ługi i kwasy.
AMBLYGON TA 15/2 jest stabilny pod względem utleniania się, odporny na starzenie się i niezawodnie chroni przed korozją

AMBLYGON TA 15/2 jest stosowany do wysoko obciążonych
łożysk i przegubów pracujących w wysokich temperaturach.
AMBLYGON TA 15/2 jest stosowany w:
– urządzeniach transportowych
– urządzeniach piecowych (piece obrotowe)
– pompach wodnych
– walcach grzejnych
– maszynach do smoły
– zasuwach odcinających
– uszczelkach wlotów (jako smar uszczelniający)
– maszynach do prania i mycia
– mechanizmach udarowych w elektronarzędziach
– łożyskach kół, przegubach, zawiasach
– sworzniach zwrotnic
AMBLYGON TA 15/2 jest również stosowany w kombinacji z odpornymi na olej mineralny uszczelkami elastomerowymi.

25×45 g tubka
1 kg puszka
25 kg hobok

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ