image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

AZOLLA NET HC

AZOLLA NET HC to syntetyczny detergent do mycia układów olejowych hydraulicznych i smarowych. 

WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI AZOLLA NET HC
Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m3 912
Lepkość w 40°C ISO 3104 mm2/s 23,6
Lepkość w 100°C ISO 3104 mm2/s 4,8
Temperatura zapłonu ISO 2592 °C 204
Punkt anilinowy ISO 2977 °C 58

 

AZOLLA NET HC jest stosowana do mycia w roztworze z płynem hydraulicznym.
* AZOLLA NET HC jest stosowana do układów hydraulicznych i smarowych oraz jeśli zachodzi potrzeba również do układów olejów obróbkowych w stężeniu 5 % (lub większym, zależnie od stanu zabrudzenia układu) w mieszaninie z olejem z układu, przy najwyższej możliwej temperaturze stosowania (50 do 60°C), przez 48 h przed wymianą. Przed napełnieniem układu nowym olejem, układ należy opróżnić i wymienić wkłady filtracyjne.
* AZOLLA NET HC może być również używana do zapobiegania gromadzeniu się zanieczyszczeń w układach hydraulicznych i smarowych, szczególnie podatnych na akumulację zanieczyszczeń. Przy stałej zawartości w oleju, w stężeniu 1 %, układ zachowuje doskonałą czystość.

 

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ