image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

TOTAL CALORIS 23

TOTAL CALORIS 23 to smar wysokotemperaturowy na bazie bentonitu dla przemysłu, krótkotrwale wytrzymuje temperaturę nawet 220 ° C.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI CALORIS 23
Mydło/zagęszczacz Bentonit
Klasa NLGI ASTM D 217/DIN 51 818 2/3
Barwa Wzrokowo Brązowa
Tekstura Wzrokowo Gładka/ typu
masła
Zakres temperatur pracy °C -15 do 160
Penetracja w 25°C ASTM D 217/DIN51 818 0,1 mm 250-280
Temperatura kroplenia IP 396/DIN ISO 2176 °C Nie kroplący
Lepkość kinemat. oleju bazowego w 40°C ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71 mm²/s (cSt) 500

 

 • Smarowanie wolno poruszających się mechanizmów pracujących w bardzo
  wysokich temperaturach.
 • Można stosować do temperatury sięgającej 220 °C, pod warunkiem że czas pracy
  w tej temperaturze jest krótkotrwały a urządzenie jest często smarowane.
 • CALORIS 23 daje możliwość pracy w atmosferze korozyjnej ponieważ jest
  odporny na działanie średnio alkalicznych i kwaśnych roztworów.
 • Podczas ładowania smaru należy bezwzględnie unikać zanieczyszczenia go kurzem lub
  brudem. Zaleca się stosować automatyczny system pompowania. Przed
  zastosowaniem CALORIS 23, zaleca się umyć wszystkie elementy oraz unikać
  wszelkiego mieszania/rozcieńczania smaru.
 • ISO 6743-9: L-XAEEA 2/3
 • DIN 51502: M2/3P -15

0,4 kg kartusz, 50 kg, 180 kg,

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ