image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2019 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

CENTOPLEX 2 i 3

CENTOPLEX 2 i 3 są smarami wieloprzeznaczeniowymi, bazującymi na odpornych na utlenianie się olejach mineralnych i mydle litowym. Spełniają one wymogi jako smary do łożysk tocznych według DIN 51825 K. Dobra stabilność pełzania umożliwia długotrwałe smarowanie przy normalnej temperaturze i obciążeniu. CENTOPLEX 3 przy jego twardszej klasie lepkości NLGI 3 należy preferować przed smarem CENTOPLEX 2, gdy wałek jest ustawiony skośnie albo pionowo wzgl. gdy łożyska są niewystarczająco uszczelnione.

CENTOPLEX 2 i CENTOPLEX 3
mogą przy uwzględnieniu temperatury łożyska być stosowane w najróżniejszych łożyskach ślizgowych i tocznych. Dla smarowania długookresowego temperatury w miejscu tarcia powinny wynosić <70 °C. CENTOPLEX 2 i CENTOPLEX 3 można stosować aż do ich maksymalnej temperatury użycia wynoszącej 130 °C, gdy jest zagwarantowane, że do miejsca tarcia będzie doprowadzany świeży smar.Ponadto smary wieloprzeznaczeniowe CENTOPLEX można stosować do smarowania przekładni zębatych i śrub pociągowych.Wszędzie tam, gdzie powinny być stosowane standardowe smary na bazie oleju mineralnego z mydłem litowym, można stosować smary wieloprzeznaczeniowe CENTOPLEX po sprawdzeniu profilu wymagań.

DIN 51825 K

CENTOPLEX 2:
1 kg puszka
25 kg hobok
180 kg beczka
400 g kartusz
CENTOPLEX 3:
1 kg puszka
25 kg hobok
180 kg beczka

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ