image-2
image-3
image-back

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2017 CsGroup

DIEL MS 7000

TOTAL DIEL MS 7000 to płyn do obróbki elektroiskrowej do obróbki wykończeniowej.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI DIEL MS 7000
Wygląd zewnętrzny Wzrokowo Przezroczysta
ciecz
Barwa ASTM D 156 0,5
Gęstość ISO 3675 kg/m³ 812
Lepkość w 20 °C ISO 3104 mm²/s 3,4
Temperatura zapłonu wg Pensky-Martens ISO 2719 °C 102
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 50
Całkowita zawartość aromatów TOTAL I L 14 (DMSO – UV) %(m/m) 0,01
Zakres temperatur destylacji ISO 3405 °C 230/270

 

  •  Ciecz wielofunkcyjna, odpowiednia do wykończenia pośredniego lub
    ostatecznego gdy kształty wyrobu są skomplikowane oraz gdy są wymagane
    bardzo dokładne tolerancje wymiarowe.
  • CHARMILLES TECHNOLOGIES (Szwajcaria)
  • ONA (Hiszpania i Francja)
  • INGERSOLL (Francja)
  • INGERSOLL HANSEN (Francja)
  • AGIE (Szwajcaria i Francja)

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ