image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

DIEL MS 5000

TOTAL DIEL MS 5000 ( FLUXELF 2 ) to płyn do obróbki elektroiskorowej wstępnej i wykończeniowej.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI DIEL MS 5000
Barwa Wzrokowo Lekko żółta
Gęstość 15°C ASTM D 1298 kg/m³ 843
Lepkość w 20 °C ISO 3104 mm²/s 6,5
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm²/s 3,9
Temperatura zapłonu ASTM D 92 °C >130
Zawartość popiołu % 0
Temperatura początku destylacji ISO 3405 °C 260
Temperatura oddestylowania 90 % ISO 3405 °C 302

 

  • DIEL MS 5000 jest cieczą ogólnego stosowania, można ją stosować do obróbki
    wstępnej i wykończeniowej.
  • DIEL MS 5000 jest zalecany przez wielu producentów maszyn do obróbki
    elektroiskrowej, m. innymi przez: AGIE, CHARMILLES, KRUPP-NASSOVIA.

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ