image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2019 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

FINATUROL D

TOTAL FINATUROL D to  olej do smarowania noży dzielarek ciasta i krajalnic chleba, stosowany w przemyśle spożywczym. Posiada dopuszczenia FDA/NSF H3.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI FINATUROL D
Wygląd zewnętrzny, barwa Wzrokowo Przezroczysta żółta ciecz
Gęstość w 20 °C ISO 12185 kg/m3 919
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 35
Liczba kwasowa ISO 6618 mg KOH/g 0,2
Liczba zmydlania ISO 3657 mg KOH/g 166
Temperatura zapłonu EN 2592 °C 310

 

 • FINATUROL D zapewnia optymalne właściwości smarne i ochronę noży przed zużyciem,
  przy niskim zużyciu oleju.
 • FINATUROL D zapobiega przyklejaniu się i powstawaniu laków na powierzchniach noży.
 • FINATUROL D jest w 100 % olejem roślinnym, nie zawiera GMO oraz produktów
  zwierzęcych. Jest on produkowany z olejów roślinnych i dodatków dopuszczonych do
  żywności, które znajdują się na liście środków dopuszczonych zgodnie z europejską
  dyrektywą 95/2/EC.
 • FINATUROL D Spełnia przepisy międzynarodowe dotyczące środków pomocniczych do
  przemysłu spożywczego. Jego stosowanie powinno być zgodne z przepisami i
  regulacjami obowiązującymi w danym kraju.
 • FINATUROL D został dopuszczony przez Francuską Agencję ds. Żywności – DGCCRF
  do stosowania jako środek pomocniczy w piekarnictwie. Maksymalna dopuszczalna
  pozostałość w cieście wynosi 3 g/kg.
 • Może być stosowany do bezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z legislacją
  USA FDA, 21 CFR 172-182-184. FINATUROL D ma aprobatę NSF-3H.
 • FINATUROL D spełnia dyrektywy WE 1829/2003 i 1830/2003, zawierające regulacje w
  sprawie znakowania, substancji nie zawierających GMO.
 • FINATUROL D nie zawiera alergenów spożywczych zgodnie z dyrektywami 2000/13/EC
  & 2003/89/EC.

5 L, 25 L, 208 L, 1000 L,

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ