image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

FINATUROL K2

TOTAL FINATUROL K2 to olej do przemysłu spożywczego stosowany do noży krajalnic chleba i rozdzielarek ciast. Posiada dopuszczenia FDA/NSF H3.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI FINATUROL K2
Wygląd zewnętrzny, barwa Wzrokowo Przezroczysta żółta ciecz
Gęstość w 20 °C NF EN ISO 12185 kg/m3 918
Lepkość w 40 °C NF EN ISO 3104 mm2/s 35,1
Liczba kwasowa NF EN ISO 6618 mg KOH/g <0,3
Liczba jodowa NF EN ISO 3961 gl/100g 100
 • FINATUROL K2 jest olejem roślinnym zapobiegającym sklejaniu się ciasta oraz
  przeciwdziałającym przyklejaniu się ciasta do noży.
 • FINATUROL K2 może być również stosowany jako środek do smarowania form w
  przemyśle spożywczym.
 • FINATUROL K2 jest w 100 % olejem roślinnym, nie zawiera GMO oraz produktów
  zwierzęcych.
 • FINATUROL K2 jest produkowany z oleju rzepakowego i dodatków stosowanych do
  żywności, występujących na liście produktów dopuszczonych przez dyrektywę
  europejską 95/2/CE.
 • Spełnia przepisy międzynarodowe dotyczące środków pomocniczych do przemysłu
  spożywczego. Jego stosowanie powinno być zgodne z przepisami i regulacjami
  obowiązującymi w danym kraju.
 • FINATUROLK2 został dopuszczony przez Francuską Agencję ds. Żywności –
  DGCCRF do stosowania jako środek pomocniczy w piekarnictwie. Maksymalna
  dopuszczalna pozostałość w cieście wynosi 3 g/kg.
 • Spełnia wymagania FDA, 21 CFR 172-182-184, może być stosowany w bezpośrednim
  kontakcie z żywności, posiada certyfikat NSF H3 .
 • FINATUROL K2 nie zawiera alergenów, spełnia Dyrektywę 2007/68/EC zmieniającą
  załacznik IIIa do dyrektywy 200/13/EC

25 L, 208 L, 1000 L,

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ