image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

FINAVESTAN

TOTAL FINAVESTAN to olej biały klasy medycznej stosowany w przemyśle farmaceutycznym spożywczym,  posiada dopuszczenia do kontaktu z żywnością FDA/NSF H3.

WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI FINAVESTAN
A 50 B A 80 B A 100 B A 180 B A 210 B A 360 B A 520 B
Barwa wg Saybolta ASTM D 156 30 30 30 30 30 30 30
Lepkość w 40 °C ASTM D 445 mm2/s 8 15 23 32 40 68 100
Gęstość w 20 °C ASTM D 4052 kg/m3 830 854 856 858 860 864 868
Temperatura zapłonu, min ASTM D 92 °C 150 180 195 200 210 240 250
Temperatura płynięcia, max ASTM D 97 °C -6 -6 -6 -6 -9 -12 -12

Zastosowanie jest zależne od obowiązujących przepisów i regulacji w każdym z krajów.

 • Składniki wielu produktów farmaceutycznych i kosmetycznych.
 • Plastyfikatory do polistyrenu, jako środki smarne oraz do innych zastosowań przy polimerach
  stosowanych do opakowań żywności.
 • Wypełniacze do elastomerów a także do klejów.
 • Stosowane jako dodatek przeciwpienny, jako film ochronny i środek do uwalniania z form w
  przemyśle spożywczym.
 • Smarowanie elementów maszyn spożywczych (incydentalny kontakt z żywnością).
 • Stsowanie białych olejów medycznych jako środków pomocniczych przy produkcji żywności
  (kontakt bezpośredni) powinno być zgodne z lokalnym prawodawstwem.

Oleje białe FINAVESTAN spełniają najwyższe standardy czystości. Są one zgodne z wymaganiami
następujących specyfikacji (1):

 • Farmakopea europejska, najnowsza edycja (2)
 • Farmakopea francuska, 10 –te wydanie
 • Farmakopea USA, najnowsze wydanie
 • USA FDA, 21 CFR 172-878 i FDA, 21 CFR 178-3620 (a) białe oleje mineralne.
 • Dyrektywa europejska 2011/10/CE (3)(zmieniająca Dyrektywy 2007/19/WE, 2004/19WE i
  2002/72/WE dotyczącą tworzyw sztucznych i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością).
 • Oleje białe FINAVESTAN są zarejestrowane w klasie NSF 3H, są odpowiednie do bezpośredniego kontaktu z żywnością (4) .
  Szczegółowe informacje o zgodności olejów białych FINAVESTAN są dostępne na życzenie od
  lokalnego reprezentanta.
  (1) Dla każdego przepisu należy zawracać uwagę na definicje białego oleju mineralnego w aspekcie wybranej klasy
  lepkościowej oleju FINAVESTAN.
  (2) FINAVESTAN A 50 B i A 210 B i A520B nie są objęte Farmakopeą Europejską ze względu na lepkość, ale
  spełniają one wszystkie wymagania czystości tej farmakopei a także inne Farmakopee krajów europejskich, które
  ją adoptowały.
  (3) Tylko FINAVESTAN A 360 B i A 520 B spełniają Dyrektywę 2011/10/CE.
  (4) Zgodnie z przepisami Amerykańskimi (US FDA , 21 CFR 172 878 i 21 CFR 178-3620 (a), Białe oleje mineralne)

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ