image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

GROTANOL SR1 środek odkażający

GROTANOL SR 1  jest to  koncentrat środka do mycia i dezynfekcji układów technicznych składający się z  mieszaniny wysoko efektywnych substancji zwilżających, emulgatorów, alkalii oraz środków biobójczych.

GROTANOL SR 1  jest preparatem dwufunkcyjnym, zalecany do mycia i dezynfekcji obiektów produkcyjnych, w szczególności obiegów cyrkulacyjnych, aparatury zbiornikowej, obiegów emulsji obróbczych i innych maszyn. Posiada działanie myjące, dyspergujące osady i biobójcze w stosunku do bakterii i grzybów.

Działanie myjące GROTANOLU SR 1 polega na zmiękczaniu osadów przylegających do ścian obiektów, odwarstwieniu osadów od powierzchni i ich dyspergowaniu, emulgowaniu tłuszczów, „dzikich olejów”, rozpuszczaniu szlamów pochodzenia organicznego.

Działanie dezynfekujące GROTANOLU SR 1 polega na redukcji w ciągu paru godzin ilości mikroorganizmów (bakterie, grzyby, pleśnie) w układzie z poziomu 107-108/ml (duże skażenie) praktycznie do zera. Wyraźna redukcja mikroorganizmów rozpoczyna się już po upływie ok. 2 godzin od wprowadzenia środka do układu.

Zalety stosowania:

  • preparat dwufunkcyjny: czyszcząco – myjący, dezynfekujący
  • możliwość dodawania do zużytego roztworu w układzie
  • ma działanie antykorozyjne, działa w fazie gazowej
  • dysperguje zakażone osady, emulguje tłuszcze, oleje przez co możliwe jest ich odprowadzenie z układu
  • łatwo rozpuszczalny w wodzie, alkoholu, acetonie. Produkt niepalny
  • wykazuje zgodność chemiczną z układami anionowymi i niejonowymi
  • produkt stabilny chemicznie i skuteczny do 60oC i w szerokim zakresie pH 7 – 12
  • nie zawiera wolnego formaldehydu, fenoli, metali ciężkich, azotanów ani związków nitrozowych. Zawartość chloru organicznego poniżej 0,1%
  • roztwory wodne GROTANOLU® SR 1 są biorozkładalne

Typowe przykłady zastosowań to:

► przemysł spożywczy

► odkażanie układów olejowo-wodnych, emulsji obróbczych

► zakłady chemii budowlanej

► przemysł papierniczy

► przemysł kosmetyczny

► przemysł rafineryjny

Opakowanie 10 kg.

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ