image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

HYDRANSAFE FRS

TOTAL HYDRANSAFE FRS to trudnoplana ciecz hydrauliczna na bazie estrów fosforanowych typu HFDR.

HYDRANSAFE FRS 32 46
Wygląd Wzrokowo klarowny
Gęstość w 15 °C ISO 3675 kg/m3 1143 1121
Lepkość w 40 °C ISO 3014 mm2/s 32,3 43,0
Lepkość w 100 °C ISO 3014 mm2/s 4,7 5,3
Liczba kwasowa ISO 6619 mg KOH/g 0,05 0,05
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C -22 -18
Zawartość wody ISO 780 % <0,06 <0,06
Odporność na pienienie:
sekwencja 1
sekwencja 2
sekwencja 3
ISO 6247 ml/ml  

20/0
20/0
20/0

 

20/0
20/0
20/0

 

* Hydrauliczne instalacje pracujące w bezpośrednim sąsiedztwie potencjalnych źródeł zapłonu, takich jak gorące lub stopione metale oraz zastosowania wymagające stosowania bezpieczniejszych cieczy hydraulicznych, innych niż konwencjonalne oleje naftowe: przemysły takie jak huty stali, odlewnie, kopalnie węgla, elektrownie lub budynki żeglugi.
* Zakres temperatur pracy: -10 do +70°C (+150°C: górna granica temperaturowa dla krótkiego czasu pracy)

 

* ISO 6743/4 HFDR
* ISO 12922- HFDR
* NFE 48-602/48-603-HFDR

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ