image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2019 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

MULTIS SHD 100

TOTAL MULTIS COMPLEX  SHD 100 to syntetyczny smar EP ogólnego stosowania, do niskich temperatur. Zbudowany na bazie kompleksowego mydła litowego. Zakres temperatur pracy wynosi od – 50 do 160 ° C.

 

MULTIS COMPLEX SHD 100 jest bardzo wysokiej jako ci smarem na bazie
kompleksowego myd a litowego do zastosowa gdzie wyst puj wysokie
szybko ci, takich jak silniki elektryczne i wentylatory, gdzie wymagany jest d ugi
czas pracy.
MULTIS COMPLEX SHD 100 jest szczególnie odpowiedni do smarowania o ysk
pracuj cych w ekstremalnie niskich temperaturach. Jest mechanicznie stabilny i
mo e pracowa w zakresie od -50°C do +160°C. Chroni tak e o yska przed
fretting korozj .
MULTIS COMPLEX SHD 100 jest przystosowany do smarowania sprz tu w
warunkach wilgotnych, pomaga tak e znacznie zredukowa tarcie mi dzy
metalowymi powierzchniami, przez co redukuje wibracje.
MULTIS COMPLEX SHD 100 jest tak e odpowiedni do smarowania materia ów
termoplastycznych.
MULTIS COMPLEX SHD 100 jest zalecany do temperatur od -50°C do +160°C.

*ISO 6743-9: L-XEEHB 2
*DIN 51502: KP2P- 50

0,4 kg kartusz, 17 kg, 170 kg,

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ