image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2019 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

NATERIA MJ 40

TOTAL NATERIA MJ 40 to olej mineralny z detergentem, o średniej zawartości popiołu (< 1 %), do silników gazowych.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI NATERIA MJ 40
Klasa SAE 40
Gęstość w 15°C ISO 3675 kg/m3 891
Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm2/s 148
Lepkość kinematyczna w 100 °C ISO 3104 mm2/s 15,1
Wskaźnik lepkości ISO 2909 104
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 250
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 12
Zawartość popiołu siarczanowego ISO 3987 % 0,82
Liczba zasadowa ASTM D 2896 mgKOH/g 8,8

 

* Smarowanie silników zasilanych gazem w jednostkach generacji mocy z kogeneracją lub bez, gdy producent silnika wymaga aby zawartość popiołu w oleju wynosiła od 0,5 do 1,0 %: silniki gazowe z podwójnym systemem zasilania, silniki na biogaz.
* Silniki zasilane gazem z odpadów zawierającym małą zawartość halogenów. Do silników zasilanych gazem z odpadów o średniej do dużej zawartości halogenów zalecany jest olej NATERIA ML 406.

 

Olej NATERIA MJ 40 spełnia wymagania wszystkich znaczących producentów i ma aprobatę następujących producentów:
MAN
– MDE
MWM

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ