image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

ORITES TW 230S

TOTAL ORITES TW 230S to biały olej wg farmakopei (Codex), z modyfikatorem tarcia, zagęszczony polimerem, do sprężarek etylenu.

Uwaga. Olej ten został wycofany z oferty TOTALA, w celu dobrania zamiennika prosimy o kontakt.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI ORITES TW 230 S
Gęstość w 15 °C ISO 12185 kg/m3 874
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 235
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 20
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym ISO 2592 °C 210
Korozja na paskach miedzi ISO 2160 1a
Stratność dielektryczna IEC 296 0,0011(90°C/50Hz)

 

* Smarowanie hiper sprężarek do etylenu, w układzie jednokrotnego przepływu.
* Spełnia wymagania stawiane przy produkcji polietylenu przeznaczonego do żywności.

 

* ISO 6743-3B, klasa DGC (Gazy o dużej rozpuszczalności w oleju mineralnym, zmniejszające jego lepkość).
* Zalecany przez SULZER-BURCKHARDT.

 

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ