image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2019 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

SERIOLA 1510

TOTAL SERIOLA 1510 to mineralny olej grzewczy/nośnik ciepła do do domowych i przemysłowych instalacji grzewczych.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI SERIOLA 1510
Gęstość w 20 °C ISO 3675 kg/m3 870
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 30,6
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 5,2
Temperatura zapłonu (Cleveland) ISO 2592 °C 225
Temperatura palenia się (Cleveland ) ISO 2592 °C 250
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 12
Pozostałość po koksowaniu (Conradson) ISO 6615 % (m/m) 0,03
Graniczna temperatura oleju w masie* °C 290
Graniczna temperatura oleju w warstwie* °C 310

Powyższe dane są wartościami średnimi, podanymi tylko dla informacji.
* Bez kontaktu z powietrzem

 • Zastosowanie w ogrzewaniu domowym i przemysłowym.
 • Wytwarzanie pary i gorącej wody.
 • Klimatyzacja.
 • Kontrola temperatury w przechowalniach.
 • Systemy grzewcze z wymiennikami ciepła.
 • Wszystkie inne systemy (rurociągi, pompy, itp.).
 • Ogrzewanie łaźni grzewczych, autoklawów, reaktorów, pieców, form
  odlewniczych, tuneli suszarniczych, wtryskarek, itp.
 • Procesy produkcyjne (cementownie, papiernie, przemysł drzewny, itp
 • ISO 6743/12 klasa L rodzina QB
 • DIN 51502 klasa L

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ