image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2019 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

SERIOLA 320

TOTAL SERIOLA 320 to olej grzewczy/nośnik ciepła do otwartych układów grzewczych.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI SERIOLA 320
Gęstość w 20 °C ISO 3675 kg/m3 897
Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm2/s 310
Lepkość kinematyczna w 100 °C ISO 3104 mm2/s 24,5
Lepkość kinematyczna w 200 °C ISO 3104 mm2/s 3,77
Temperatura zapłonu (tygiel otwarty) ISO 2592 °C 280
Temperatura palenia się ISO 2592 °C 320
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 9
Liczba kwasowa ISO 6618 mg KOH/g 0,02
Pozostałość po koksowaniu, Ramsbottom ISO 4262 % 0,3

 

 • Wszystkie otwarte układy grzewcze stosujące nośniki ciepła. Każda instalacja
  gdzie występuje stały kontakt z powietrzem: łaźnie wodne, gorące łaźnie olejowe.
 • Dowolne zastosowanie wymagające cieczy o temperaturze palenia się wyższej
  od temperatury pracy.
 • Smarowanie podstawowego sprzętu w wysokich temperaturach.
 • Z powodu wysokiej lepkości, SERIOLA 320 nie jest zalecana do zamkniętych
  układów. Do takich zastosowań jest zalecana gama produktów SERIOLA ETA.
 •  ISO 6743/12 klasa L rodzina QA

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ