image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

SERIOLA ETA 32

TOTAL SERIOLA ETA 32 to mineralny olej grzewczy/nośnik ciepła stosowany w domowych i przemysłowych układach grzewczych. Temperatura pracy wynosi do 340 °C.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI SERIOLA ETA 32
Gęstość w 20 °C ISO 3675 kg/m3 862
Lepkość w 40 °C ISO 3104 mm2/s 32
Lepkość w 100 °C ISO 3104 mm2/s 5,0
Temperatura zapłonu (Cleveland) ISO 2592 °C 220
Temperatura palenia się (Cleveland ) ISO 2592 °C 240
Temperatura płynięcia ISO 3016 °C – 15
Liczba kwasowa ISO 6618 mg KOH/g 0,01
Pozostałość po koksowaniu, Ramsbottom ISO 4262 % 0,1
Graniczna temperatura oleju w masie* °C 290
Graniczna temperatura oleju w warstwie* °C 330

* Bez kontaktu z powietrzem

 • Zastosowanie w ogrzewaniu domowym i przemysłowym,
 • Wytwarzanie pary i gorącej wody,
 • Klimatyzacja,
 • Kontrola temperatury w przechowalniach,
 • Systemy grzewcze z wymiennikami ciepła,
 • Wszystkie inne systemy (rurociągi, pompy, itp.),
 • Ogrzewanie łaźni grzewczych, autoklawów, reaktorów, pieców, form
  odlewniczych, tuneli suszarniczych, wtryskarek, itp.,
 • Procesy produkcyjne (cementownie, papiernie, przemysł drzewny, itp.).
 • ISO 6743/12 klasa L rodzina QB
 • DIN 51502 klasa L
 • Dopuszczony przez Francuski Urząd ds. Zdrowia do termicznej obróbki wody pitnej.

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ