image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

SERIOLA QA 46

TOTAL SERIOLA QA 46 to mineralny olej grzewczy/nośnik ciepła do ogrzewania domowego i przemysłowego.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI METODY JEDNOSTKI SERIOLA QA 46
Gęstość w 20 °C ISO 3675 kg/m3 879
Lepkość kinematyczna w 40 °C ISO 3104 mm2/s 46,4
Lepkość kinematyczna w 100 °C ISO 3104 mm2/s 6,7
Wskaźnik lepkości ISO 2909 99
Temperatura zapłonu, Cleveland ISO 2592 °C 247
Temperatura palenia się, Cleveland ISO 2592 °C 275
Pozostałość po koksowaniu, Conradson ISO 6615 % (m/m) 0,39

 

 • Ogrzewanie łaźni cieczowych oraz wszystkie zastosowania gdzie występuje
  kontakt z powietrzem.
 • Systemy ogrzewania domowego i przemysłowego.
 • Wytwarzanie pary i gorącej wody.
 • Klimatyzacja.
 • Kontrola temperatury w zbiornikach magazynowych.
 • Systemy grzewcze z wymiennikami ciepła (przeciwprądowe wymienniki ciepła).
 • Wszystkie inne systemy (rurociągi, pompy, itp.).
 • Ogrzewanie łaźni grzewczych, autoklawów, reaktorów, pieców, systemów form,
  tuneli suszarniczych, pras, itp.
 •  ISO 6743/12 klasa L-QA

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ