image-2-opt
image-3-opt
image-back-opt

Oleje Wrocław  /  ul. Kleczkowska 52  /  tel.  71 328 9 601  /  e-mail:  biuro@oiltrans.pl

Copyright © 2023 CSGroup | OIL-TRANS Sp. z o.o., ul. Kleczkowska 52, 50-227 Wrocław |

Polityka prywatności

Badania Laboratoryjne olejów hydraulicznych i turbinowych

Pełne badania laboratoryjne olejów obejmują:

 1. Pomiar lepkości kinematycznej w 40°C i 100°C.
 2. Wskaźnik lepkości.
 3. Zawartość osadów w n-heptanie.
 4. Badanie zawartości obecności wody metoda destylacji.
 5. Pomiar liczby kwasowej lub zasadowej w zależności od oleju.
 6. Oznaczenie klasy czystości oleju.
 7. Temperatury zapłonu oleju.
 8. Zawartości pierwiastków pochodzących od dodatków ( Ca, Zn, P).
 9. Zawartości pierwiastków ze zużycia smarowanych powierzchni i zanieczyszczeń zewnętrznych ( Fe, Al, Pb, Cu, Si, Na).
 10. Zawartości żelaza ferromagnetycznego ( ścieru metalicznego).
 11. Pomiar własności deemulgujących.

Analizy skrócone badania olejów obejmują:

 1. Pomiar lepkości kinematycznej w 40st C.
 2. Badanie zawartości obecnej wody w oleju.
 3. Pomiar liczby kwasowej, liczby zasadowej ( oleje silnikowe).
 4. Oznaczenie klasy czystości oleju.
 5. Pomiar składu granulometrycznego zanieczyszczeń w oleju dla olejów o słabej klasie czystości.
 6. Pomiar zawartości w oleju Fe- ferrogaficznego jako miara jakości smarowania i ochrony powierzchni, szczególnie dla olejów przekładniowych.
 7. Komentarz eksploatacyjny dotyczący oceny stanu oleju i układu hydraulicznego.

Analizy skrócone cieczy chłodząco smarujących ( emulsji) obejmują:

 1. Pomiar pH emulsji .
 2. Badanie zawartości chlorków w emulsji.
 3. Badanie zawartości azotanów/azotynów w emulsji.
 4. Pomiar twardości ogólnej emulsji.
 5. Refraktometryczny pomiar stężenia emulsji, dla emulsji roboczych z eksploatacji niezbędne podanie faktora lub typu emulsji.
 6. Test skażenia emulsji bakteriami, grzybami .
 7. Komentarz eksploatacyjny dotyczący oceny stanu.

ZAPYTAJ O PRODUKT

WSTECZ